Конференції

ВЗАЄМОДІЯ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2 З ОКСИДНИМИ РОЗПЛАВАМИ

А.Д.Панасюк,
  
О.В.Коротеєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1231

Анотація

Досліджено контактну взаємодію матеріалів системи ZrB2–MoSi2 з оксидними розплавами, які утворюються при згорянні низькореакційного вугілля марки АШ із вмістом гірничих порід у вигляді оксидів (до 30–49%). Встановлено, що за температур 1600–1700 °С при змочуванні, а також при взаємодії протягом 6 год композити ZrB2–MoSi2 змочуються оксидними розплавами (контактні кути становлять 21–5° залежно від складу композиційного матеріалу). В зоні контакту формується тонкий шар (~5–15 мкм), в якому основними фазами є SiO2 та ZrO2. На границях цих фаз у невеликій кількості спостерігаються оксиди MoO3, CaO та Fe2O3. Контактний шар виконує роль плівки, що захищає композиційний матеріал від подальшої корозії в оксидних розплавах. Визначено оптимальний склад композиційної кераміки системи ZrB2–MoSi2, що може бути використана як корозійностійка в оксидних розплавах.


ГРАНИЦЯ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ–РОЗПЛАВ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, СИСТЕМА ZRB2–MOSI2, ФАЗОВИЙ СКЛАД