ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОТРИМАННЯ НАНОПОКРИТТІВ І НАНОПОРОШКІВ МЕТАЛІВ, ОКСИДІВ І НІТРИДІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОЛІЗУ АЦЕТОНІТРИЛА ПРИ ВИСОКИХ НАПРУЖЕНОСТЯХ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
А.О.Чеховський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1247

Анотація

З використанням органічного розчинника (ацетонітрилу) методом активації в електрохімічній комірці при високій напруженості електричного поля (400–2000 В/см) та різних режимах нерівноважного процесу на електродах (катодах та анодах) в системах Cd–Ni, Cu–Cu і Si–Si отримано нанопокриття та (або) нанопорошки CdО, Cd3N2, Cu, Cu2O, α-C3N4, α-Si3N4 і β-Si3N4. Для з'ясування механізмів катодних та анодних реакцій за участю мурашиної кислоти НСООН як електроліту використано концепцію Христиансена і Крамерса щодо класичної кінетичної теорії Семенова–Хіншельвуда, а також експериментальні дослідження відповідних перетворень органічних речовин та радикалів, проведені методами мас-спектрометрії та вторинної іонно-іонної емісії. Встановлено, що у деяких випадках, паралельно з реакціями електролізу, на відповідних електродах можуть відбуватися вторинні реакції — за механізмом гетерогенного каталізу.


АКТИВАЦІЯ НЕРІВНОВАЖНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГРАНИЦЯХ ЕЛЕКТРОД–ЕЛЕКТРОЛІТ, АЦЕТОНІТРИЛ, ВИСОКІ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, ОТРИМАННЯ НАНОПОКРИТТІВ ТА НАНОПОРОШКІВ МЕТАЛІВ, ОКСИДІВ І НІТРИДІВ