СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОЇ МІДІ, ЗМІЦНЕНОЇ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ ВОЛЬФРАМУ

  
В.В.Панічкіна,
 
В.В.Скороход,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1248

Анотація

Досліджено псевдосплави Cu–W (до 10% (об.) W) з нанорозмірними частинками вольфраму (30–40 нм). Для отримання об’ємних зразків з відносною густиною до 99,1–99,6% використано ударне пресування. Введення нанорозмірних частинок W підвищило твердість (Н) псевдосплавів до 2,7НСu при незначному зменшенні пластичності (подовження δ = 13%) та електропровідності (до 0,875% IACS). Проаналізовано структурні особливості псевдосплавів Cu–W, які забезпечують підвищення їх механічних властивостей при незначному зменшенні електропровідності.


ВОЛЬФРАМ, ДИСПЕРСНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, МІДЬ, ПСЕВДОСПЛАВ