Конференції

ВИВЧЕННЯ ОКИСНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПОРОШКІВ КАРБІДУ БОРУ МЕТОДАМИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ

  
В.А.Петрова,
 
Л.С.Суворова,
  
С.К.Шацьких
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1260

Анотація

Проведено вхідний елементний та фазовий контроль двох промислових зразків карбіду бору. Вивчено складні реакції окиснення компонентів вуглецю in situ та бору в області 973–1473 К. Наведено усереднені температурні, динамічні та енергетично активаційні характеристики цих процесів.


КАРБІД БОРУ, РЕАКЦІЯ ОКИСНЕННЯ