Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ КРЕМНІЙМАРГАНЦОВІСТИХ СТАЛЕЙ

Л.О.Сосновський,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1285

Анотація

Досліджено вплив вмісту добавки силіциду марганцю (MnSі1,77) у вихідній шихті і температури спікання на структуру та властивості спечених сталей. Показано, що застосування силіциду марганцю, незважаючи на деяке зниження щільності спечених заготовок, істотно підвищує твердість і міцність сплавів. За даними мікрорентгеноспектрального аналізу спечених сталей встановлено, що марганець відносно рівномірно розподіляється в зернах заліза, тоді як характер розподілу кремнію істотно відрізняється — його підвищена концентрація спостерігається переважно по границях зерен.


ЛЕГУВАННЯ, ЛІГАТУРА, МІЦНІСТЬ, ПОРОШОК, СИЛІЦИД МАРГАНЦЮ, СПІКАННЯ, СТАЛЬ, ТВЕРДІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ