Конференції

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СКЛАД І МЕХАНІЗМИ ЗНОШУВАННЯ ПЛАЗМОВОГО ПОКРИТТЯ СИСТЕМИ NiCrSiB–20% (МАС.) TiB2

  
І.Г.Хусаінова,
   
М.М.Антонов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1286

Анотація

Досліджено структурно-фазовий склад і механізми зношування плазмового покриття НХТБ20 (NiCrSiB–20% (мас.) TiB2). Для отримання композиційного порошку НХТБ20 змішували серійний порошок ПР-НХ16СР3 (NiCrSiB) з добавками 20% (мас.) TiB2; шихту пресували і спікали в вакуумі при температурі 1100 °C протягом 30 хв. У процесі спікання відбувається хімічна взаємодія між компонентами системи, що призводить до утворення боридів хрому. Спеки подрібнювали і відбирали фракцію порошку –100+60 нм для плазмового напилення. Встановлено, що структура плазмового покриття НХТБ20 являє собою матрицю на основі нікелю, зміцнену зернами дибориду титану і боридів хрому. Вивчено триботехнічні властивості покриття НХТБ20 в умовах тертя ковзання без мастила в парі з плазмовими покриттями NiCrSiB та НХТБ20. Виявлено, що пара тертя НХТБ20 / NiCrSiB має більш високу зносостійкість порівняно з парою тертя НХТБ20 / НХТБ20. Контактні поверхні пари тертя НХТБ20 / НХТБ20 пошкоджуються в результаті окиснювального та абразивного механізмів зносу. Для пари тертя НХТБ20 / NiCrSiB основним механізмом зносу є окиснювальний. В умовах тертя ковзання на поверхні плазмогового покриття НХТБ20 формуються оксидні плівки складного компонентного складу, які захищають поверхні пари тертя НХТБ20 / NiCrSiB від пошкоджень.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ, ПЛАЗМОВЕ ПОКРИТТЯ, САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ, СТРУКТУРА