ТЕРТЯ ТА ЗНОС НАНОКОМПОЗИТІВ TiN–Si3N4 У ПАРІ ЗІ СТАЛЛЮ ШХ15

   
М.Херрманн,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1288

Анотація

Методом електророзрядного спікання отримано щільну нанокераміку на основі нітриду кремнію з додаванням нітриду титану, а також композити, зміцнені нановолокнами. Спечені нанокомпозити демонструють досить високі механічні властивості (HV ≈ 14–16 ГПа, K1c ≈ 4,8 МПа ⋅ м1/2), а також низькі значення коефіцієнта сухого тертя (f ≈ 0,65–0,68) та масового зносу (~0,2–0,4 мг/км) у парі зі сталлю ШХ15. Нанокомпозит, зміцнений 3,8% (мас.) нановолокон нітриду кремнію, показав найбільш збалансовані значення механічних та триботехнічних характеристик.


ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, НАНОКОМПОЗИТ, НІТРИД КРЕМНІЮ, НІТРИД ТИТАНУ