Конференції

ЛАЗЕРНЕ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ZrB2 НА ГРАФІТІ

І.О.Подчерняєва,
 
А.Д.Панасюк,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1289

Анотація

Покриття на графіті товщиною ≤50 мкм отримано шляхом лазерного оплавлення на повітрі порошкової обмазки на основі ZrB2 з добавками силіцидів кремнію і молібдену. Основними фазами покриття є ZrB2, SiO2 та ZrSiO4. Поверхня формується за участю переважно сфероідизованих частинок розміром 10–80 мкм, що являють собою двофазну евтектику системи ZrSiO4–SiO2 на основі циркону у вигляді голчастих кристалів. Мікротвердість покриття в 2,5 рази вище мікротвердості основи і становить 15 ± 1 ГПа.


ГРАФІТ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ЛАЗЕРНЕ ОПЛАВЛЕННЯ, ПОКРИТТЯ