ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ПОРОШКІВ ВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОМАРГАНЦЯ І МІДІ

 
Л.О.Сосновський,
   
М.Б.Головкова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1310

Анотація

Досліджено особливості термічного синтезу лігатури із суміші порошків вуглецевого феромарганцю та електролітичної міді, а також характер взаємодії компонентів шихти при її нагріванні в різних умовах. Показано, що основною складовою процесу взаємодії є екстракція марганцю, розчиненого в γ-Fe, розплавом міді з наступним утворенням (при охолодженні) в’язких фаз системи Cu-Mn.


ЛІГАТУРА, МІДЬ, ПОРОШКИ, СПЛАВОУТВОРЕННЯ, ФЕРОМАРГАНЕЦЬ