Конференції

ЗВ"ЯЗОК ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМОЗМАЩУВАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ З ПРУЖНОПЛАСТИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗОНИ ТРИБОСИНТЕЗУ

А.Г.Косторнов,
 
О.І.Фущич,
   
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1317

Анотація

Методом мікроіндентування досліджено характеристики пружнопластичної деформації самозмащувального композиційного антифрикційного матеріалу на основі міді, а також його працездатність і зносостійкість у глибокому вакуумі та на повітрі при навантаженні тертям. Показано, що матеріал поверхневого шару тертя, синтезований під час роботи у вакуумі при ковзанні, відрізняється від вихідного матеріалу не тільки фазовим і хімічним складом, але й структурним станом та механічними характеристиками: має високу твердість і велику схильність до релаксації напруг. Самоорганізація матеріалу поверхневого шару в зоні тертя забезпечує ефект самозмащування, а отже, низький коефіцієнт тертя, високу зносостійкість, працездатність і надійну роботу трибосистеми у вакуумі в цілому. Встановлено, що схиль¬ність матеріалу поверхневого шару тертя, синтезованого при роботі на повітрі, до релаксації напруги незначна внаслідок окиснення свинцю, що зменшує також його мастильні властивості. Відповідно, на повітрі при навантаженні тертям зносо¬стійкість матеріалу зменшується, а зношування і коефіцієнт тертя збільшуються.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, САМОЗМАЩУВАЛЬНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СИНТЕЗ, СКЛАД, СТРУКТУРА, СТРУКТУРНА САМООРГАНІЗАЦІЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРТЯ