Конференції

ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ВОЛОКОН НІКЕЛІДУ ТИТАНУ ЕКСТРАКЦІЄЮ РОЗПЛАВУ

А.Г.Косторнов,
  
М.М.Сєров,
 
Н.І.Левицький,
 
С.В.Прищепов,
 
Б.В.Борисов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1335

Анотація

Вивчено процес отримання волокон нікеліду титану методом екстракції висячої краплі розплаву в вакуумі. Середній ефективний діаметр волокон, що були отримані, складає 37 мкм. Методом електроопору встановлено, що температура початку мартенситних перетворень Ms матеріалу волокон складає 17 °С.


ВОЛОКНО НІКЕЛІДУ ТИТАНУ, ЕКСТРАКЦІЯ РОЗПЛАВУ, ЕФЕКТ ПАМ"ЯТІ ФОРМИ