Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2 МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ІНДЕНТУВАННЯ

В.Ю.Олікер,
 
А.А.Притуляк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1357

Анотація

Досліджено взаємозв’язок між механічними властивостями термобар’єрних покриттів, напилених плазмовим методом, і властивостями вихідних порошків. Було обрано порошки одного хімічного складу, одержані за технологією спільного осадження гідроксидів з подальшою повітряною сушкою осадів та за кріохімічною технологією. Виходячи з відомостей про механізми руйнування термобар’єрних покриттів, було поставлено та розв’язано задачу підвищення пластичності і, як наслідок, росту коефіцієнта релаксації напруг керамічного покриття. Дрібніша структура покриття, напиленого з кріохімічного порошку, дозволила підвищити також його тріщиностійкість. Незначне зменшення твердості покриття з кріопорошку не повинно знизити експлуатаційні характеристики термобар’єрного покриття.


МІКРОСТРУКТУРА, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ, ТЕРМОБАР'ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ