ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ІНДЕНТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВТОРИННИХ СТРУКТУР МЕТАЛІВ І ПОКРИТТІВ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1362

Анотація

Досліджено структуру і властивості поверхневих шарів металів і покриттів у вихідному стані та після фрикційного контакту. Показано, що істотне підвищення твердості в поверхневих шарах тертя пов’язано головним чином із утворенням наноструктуры через деформацію зсуву. У випадку, коли у вихідному матеріалі вже сформована наноструктура, деформаційні процеси при терті не спричинюють помітних змін властивостей поверхневих шарів. Встановлено взаємозв’язок між зносостійкістю і такими властивостями вихідних покриттiв та вторинних структур, як пластичність, коефіцієнт релаксації напруг та їх структурної складової.


ВТОРИННІ СТРУКТУРИ, ДЕФОРМАЦІЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТ РЕЛАКСАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОКРИТТЯ, ТВЕРДІСТЬ