Конференції

СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЗОВНІШНІМ ТИСКОМ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1366

Анотація

Описано реологічні моделі спікання порошкових матеріалів під зовнішнім тиском. Складені реологічні моделі тіл, що деформуються, та розроблена на їх основі, із застосуванням закону збереження енергії, динамічна теорія деформування пористих матеріалів дозволяють кількісно описати процеси їх ущільнення при імпульсному та статичному гарячому пресуванні, а також гарячому штампуванні на кривошипних пресах. Методом моделювання ущільнення пористих металів встановлено, що при імпульсному гарячому пресуванні з підвищенням початкової швидкості удару різко зменшуються в’язкість матриці, що утворює пористе тіло, а також енергія активації в’язкого деформування матеріалу. Це сприяє ущільненню матеріалу до практично безпористого стану, підвищенню значень та відтворюваності його механічних властивостей.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ДИНАМІКА, КІНЕТИКА, МОДЕЛІ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, РЕОЛОГІЯ, СПІКАННЯ ПІД ТИСКОМ, ШТАМПУВАННЯ