НАБЛИЖЕНІ МЕТОДИ ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ МОДУЛІВ ПРУЖНОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ І НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1369

Анотація

Розглянуто наближені методи розрахунку ефективних величин модулів пружності мікронеоднорідних, зокрема мультифазних матеріалів, а також матеріалів, що містять тріщини або близькі до них за геометрією щілиноподібні дефекти. Запропоновані методи розрахунку базуються на послідовному використанні аналогії між електростатичним полем у діелектриках і полем пружних напружень і деформацій у твердому тілі. Отримано формули, які з достатньою для матеріалознавчої практики точністю дають кількісну оцінку залежності модулів пружності композитів різної структури від модулів фазових складових, їхньої морфології та вмісту. Ефективність запропонованого методу підтверджено на прикладі розрахунку пружних властивостей тіл, що містять плоскі щілиноподібні дефекти, зокрема порошкових пресовок.


ЕЛЕКТРОСТАТИЧНІ ТА ПРУЖНІ ПОЛЯ, ЕФЕКТИВНІ МОДУЛІ ПРУЖНОСТІ, КОМПОЗИТИ, МУЛЬТИФАЗНІ МАТЕРІАЛИ, ТІЛА ЗІ ЩІЛИНОПОДІБНИМИ ДЕФЕКТАМИ