ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ НІТРИДУ ТИТАНУ

 
В.П.Попов,
  
Л.О.Клочков,
  
О.І.Райченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1388

Анотація

Досліджено вплив електророзрядного спікання на ущільнення нітридотитанової кераміки при консолідації нанорозмірного порошку TiN. За допомогою електронної мікроскопії оцінено еволюцію мікроструктури на різних стадіях електророзрядної обробки. В консолідованих матеріалах крупні сферичні частинки (1–5 мкм) з’являються, починаючи з температури 700 °C. Імовірно, ці частинки є наслідком надлишкового виділення тепла на міжчастинкових контактах при протіканні електричного струму через об’єм агломератів у неспеченому порошковому тілі. Адсорбційно-структурним статичним об’ємним методом досліджено площу питомої поверхні і розподіл пор за розмірами у спечених зразках. Ущільнення та еволюція мікроструктури обговорені з точки зору впливу електричного поля.


ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, НІТРИД ТИТАНУ, ПИТОМИЙ ОБ’ЄМ ПОР