Конференції

ВПЛИВ КРЕМНІЙВМІСНИХ ДОБАВОК НА ФАЗОВИЙ СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБОНІТРИДУ БОРУ

 
Т.В.Дубовик,
  
О.Д.Щербина,
   
Е.В.Прилуцький,
 
А.О.Рогозінська,
 
В.В.Личко,
  
Л.М.Удовенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1395

Анотація

Досліджено залежність фазового складу і властивостей композитів на основі карбонітриду бору BNC (з добавками SiC і SiO2 - кварцового скла) від температури гарячого пресування. Встановлено, що розроблені композити мають більш високі значення механічної міцності і стійкості до окиснювання, ніж гарячепресований BNC без добавок, при збереженні високих електроізоляційних властивостей, термічної і хімічної стійкості, а також хорошої механічної оброблюваності.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КАРБОНІТРИД БОРУ, КВАРЦОВЕ СКЛО, КОМПОЗИТ