Конференції

АКТИВАЦІЯ СПІКАННЯ ТУГОПЛАВКИХ БОРИДІВ

 
Т.М.Євтушок,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1397

Анотація

Досліджено взаємодію боридів титану, цирконію і вольфраму з хромом. Показано, що процес протікає шляхом контактного плавлення з інтенсивним змочуванням бориду продуктами взаємодії при температурах, значно нижчих від температур плавлення компонентів. Вивчено залежність краєвих кутів змочування і фазовий склад продуктів взаємодії від темпертури процесу. Дія парів хрому, що знижує міцність зв’язків у кристалічній гратці, разом з появою рідкої фази евтектичного складу з малими кутами змочування поверхні бориду створюють оптимальні умови для активації спікання боридних систем. Показано можливість отримання низькопористих (1–2%) структур боридів при температурах спікання, нижчих від температури збиральної рекристалізації. Вивчено залежність міцності при згині і стисканні від температури спікання, визначено режими отримання низькопористих дрібнозернистих матеріалів.


АКТИВОВАНЕ СПІКАННЯ, БОРИД, ЕВТЕКТИКА, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, ХРОМ