Конференції

ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al–Cr–Fe
II. ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ КРИСТАЛIЗАЦIЇ СПЛАВIВ В ОБЛАСТI СКЛАДIВ 58–100% (ат.) Al

В.Г.Хоружа,
  
Д.В.Павлючков,
 
Б.Грушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1399

Анотація

На базі даних щодо будови поверхні солідусу системи Al–Cr–Fe в області складів 58–100% (ат.) Al та результатів дослідження будови її сплавів у литому стані методами мікроструктурного, рентгенофазового, диференційного термічного та локального рентгеноспектрального аналізів вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу цієї системи на концентраційний трикутник та вивчено процеси, які протікають при кристалізації її сплавів. Це дало мож-ливість вперше побудувати діаграму плавкості системи Al–Cr–Fe в області складів 58–100% (ат.) Al. Поверхня ліквідусу її складається з поверхонь первинної кристалізації чотирьох потрійних сполук, восьми твердих розчинів на основі подвійних фаз і твердого розчину на основі алюмінію. У системі існують 14 нонваріантних чотирифазних рівноваг за участю рідини, три з яких - евтектичного типу, дві - перитектичні і дев’ять - перехідні, а також вісім нонваріантних трифазних рівноваг за участю рідини.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ФАЗА