Конференції

ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ БОРУ У КОНТАКТІ З ТВЕРДИМИ СПЛАВАМИ

Ю.В.Найдіч,
 
А.Г.Косторнов,
 
А.А.Адамовський,
  
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1422

Анотація

Досліджено триботехнічні характеристики зразків надтвердих матеріалів на основі нітриду бору при їх терті по твердих сплавах групи ВК та ТК без подачі в зону тертя змащувально-охолоджуючих рідин. Усі пари тертя показали високу зносостійкість. У всіх парах тертя при різному поєднанні матеріалів на основі нітриду бору тверді сплави зношуються в 3–6 разів більше. Максимальну зносостійкість мають пари тертя “композит 10–тверді сплави”. Коефіцієнт тертя для всіх пар із зростанням швидкості ковзання знижується, а температура в зоні тертя зростає. Максимальна температура в зоні тертя, при якій випробувані матеріали можуть працювати тривалий час, складає 300 °С.


ВУЗОЛ ТЕРТЯ, ЗОНА КОНТАКТУ, ЗРАЗОК, НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ, ПОВЕРХНЯ, ПРИПІЙ, ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ШОРСТКІСТЬ