Конференції

СТРУКТУРНІ ТИПИ ЧАСТИНОК НІТРИДУ БОРУ, ОДЕРЖАНОГО МЕТОДОМ КАРБОТЕРМІЧНОГО СИНТЕЗУ

 
В.І.Ляшенко,
 
Е.В.Прилуцький,
  
В.М.Верещака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1429

Анотація

Методоми просвітлювальної електронної мікроскопії і мікродифракції досліджено нітрид бору, одержаний методом карботермічного синтезу з використанням сахарози як вуглецевовмісної складової при температурі 900–1450 °С в середовищі азоту. Встановлено, що при структурному впорядкуванні утвореного в інтервалі 900–1000 °С турбостратного нітриду бору проходить процес оніоноутворення. Запропоновано класифікацію структурних типів частинок BN за: кристаломорфологічними ознаками (оніоноподібні частинки, циліндричні і ограновані трубки, а також пластинки); механізмами формування (ростові тобто утворені з реалізацією стадії зародження і структури розпаду, що формуються під час переходу однієї структурної форми в іншу); температурами синтезу. Виявлено, що трубки ростуть з газової фази, а їх основні кристаломорфологічні форми відрізняються за фазовим складом (циліндричні трубки складаються з гексагональної, а ограновані - з ромбоедричної фази BN). Встановлено, що при Т ≥ 1350 °С проходить механічне руйнування трубок, в огранованих трубках здійснюється кристалоорієнтоване перетворення ромбоедричної фази в гексагональну і багатошарові політипи.


НІТРИД БОРУ, ОГРАНОВУВАННЯ, ОНІОНИ, СУБСТРУКТУРА, ТРУБКИ, ЧАСТИНКИ