Конференції

ВИВЧЕННЯ СПЛАВІВ СИСТЕМИ AL–NI–PT.
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 1100 І 1300 °C

Б.Грушко,
 
Д.Капуш,
  
В.Ж.Шемет
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1439

Анотація

Досліджено діаграму стану системи Al–Ni–Pt в усьому інтервалі складів при 1300 і 1100 °C. Виявлено, що фаза Al2Pt простягається як мінімум до складу Al53Ni23Pt24, розділяючи фазові поля Al3Pt2 і Al3Ni2. В β-фазі (Al–Ni) розчиняється до 38% (ат.) Pt при 1100 °C, тоді як при 1300 °C, ймовірно, існує неперервний ряд твердих розчинів (β-фаза) зі структурою типу CsCl між ізоструктурними фазами, які утворюються в Al–Pt і Al–Ni. Фаза AlNi3 (γ’) простягається до складу 35% (ат.) Pt при практично сталій концентрації Al, а високотемпературна фаза AlPt3 - до 15% (ат.) Ni. Потрійна фаза утворюється в широкому інтервалі складів між областями фаз γ, γ’, β і AlNi3. Крім раніше описаної структури типу AuCu, виявлено також потрійну фазу, яка має C-базоцентрову ромбічну надструктуру з більшою в чотири рази елементарною коміркою, в інтервалі складів з високим вмістом алюмінію.


ДІАГРАМИ СТАНУ, СПЛАВИ І СПОЛУКИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ