Конференції

ВПЛИВ АДГЕЗІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗЕРЕН АЛМАЗОВ, ЇХ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ЗЕРНИСТОСТІ І ЯКОСТІ НА МІЦНІСТЬ І ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬ ІМПРЕГНОВАНИЙ ШАР АЛМАЗНОЇ БУРОВОЇ КОРОНКИ

 
О.О.Бугайов,
 
В.О.Євдокимов,
  
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1451

Анотація

Зниження об’ємів геологорозвідувальних робіт в Україні утруднює випробування в польових умовах дослідних партій алмазних бурових коронок, виготовлених на основі передових наукових розробок. Проведено лабораторні випробування міцності зразків, що моделюють імпрегнований шар алмазних бурових коронок як за складом, так і за способом їх виготовлення. Технологія отримання зразків аналогічна раніше розробленій нами технології виготовлення бурових коронок методом просочення в вакуумі. Змодельовано умови роботи таких коронок під час буріння граніту. Результати випробувань дозволили оцінити міцнісні та експлуатаційні характеристики імпрегнованого алмазоносного шару і зробити висновки про перспективність напряму роботи з підвищення якості алмазних бурових коронок


АДГЕЗІЯ, АЛМАЗ, АЛМАЗОНОСНИЙ ШАР, БУРОВА КОРОНКА, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, МІЦНІСТЬ