ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2
I. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2

О.С.Петухов,
 
І.В.Хобта,
    
В.В.Старченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1460

Анотація

Досліджено електрофізичні особливості одержання керамічного композиційного матеріалу на основі TiN–TiB2 методом електророзрядного спікання порошкових сумішей TiH2–BN і Ti + BN, встановлено залежності властивостей матеріалів від густини постійного струму на початковій стадії спікання. Для визначення густини постійного електричного струму запропоновано методику розрахунку ефективної площі поперечного перетину Sеф ділянки ланцюга “прес-форма + зразок”. На початковій стадії спікання внаслідок опору на контактах та присутності діелектрика α-BN основна частина електричного струму проходить через графітову матрицю, а на кінцевій стадії в результаті синтезу й ущільнення композиції TiN–TiB2, а отже, різкого підвищення електропровідності зразка основна частина електричного струму проходитиме через нього. Збільшення початкової густини постійного струму при спіканні зразків гідриду TiНx приводить до зростання відносної густини (тобто електропровідності), мікротвердості, трищіностійкості й абразивної зносостійкості.


TIN–TIB2, ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КЕРАМІЧНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ