Конференції

ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaСl СПЛАВІВ КВАЗІБІНАРНОГО (α-Al–Mg2Si) ПЕРЕРІЗУ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Mg–Si І ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
М.О.Красовський,
 
Н.П.Коржова,
 
Т.М.Легка
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1469

Анотація

Досліджено кінетику та механізми анодного окиснення у 3%-ному розчині NaCl алюмінієвих сплавів квазібінарного перерізу (α-Al–Mg2Si) потрійної системи Al–Mg–Si. Згідно з принципом незалежності електрохімічних реакцій показано, що у випадку двофазного сплаву електрохімічні процеси проходять на кожній з фаз незалежно: на одних ділянках поверхні в якості продукту реакції утворюється Аl2O3, а на інших її ділянках — α-SiO2. Встановлено, що на більш ранніх стадіях окиснення вказаних сплавів спостерігається корозійне руйнування їхньої евтектичної структурної складової, тоді як дендрити α-Al рівномірно розчиняються з переважним переходом у розчин іонів Mg2+. При цьому найвищим корозійним опором характеризуються сплави, в яких вміст евтектичної структурної складової є мінімальним.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ СИСТЕМИ AL–MG–SI, КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМИ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ, ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ПРОДУКТИ КОРОЗІЇ