Конференції

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ В ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ NiAl–Re

 
В.Ю.Олікер,
 
Т.Я.†Гридасова,
 
С.М.Чернега,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1471

Анотація

Експериментально підтверджено вплив магнітного поля на внутрішні напруження в детонаційному покритті NiAl–Re. Показано, що в результаті дії магнітного поля суттєво змінюється характер і знак розподілення внутрішніх напружень. Такі зміни пояснюються дією залишкових напружень у системі “підкладка–покриття”, котрі виникають на всіх етапах підготовки матеріалу, а також при подальшій його обробці у магнітному полі.


ВНУТРІШНІ НАПРУЖЕННЯ, ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, МАГНІТНЕ ПОЛЕ