Конференції

СТІЙКІСТЬ СПІКАННЯ БІПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ КІНЕМАТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

  
В.В.Скороход,
 
Є.А.Олевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1477

Анотація

Розглянуто поведінку пористих матеріалів із бімодальним розподілом пор за розміром під дією зовнішніх зусиль та кінематичних обмежень. Використано чисельне моделювання на базі континуальної теорії спікання. Досліджено вплив часткового та повного закріплення поверхні заготовок. Знайдено відповідні розподіли великих та малих пор. Встановлено чутливість цих розподілів до зовнішніх обмежень.


БІМОДАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОР ЗА РОЗМІРОМ, ЗАКРІПЛЕНЕ СПІКАННЯ, РЕОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧАЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ