Фазові рівноваги в системі Ti-Re-С при температурах плавлення - кристалізації

 
Л.В.Артюх,
 
С.Ю.Артюх,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/147

Анотація

За результатами дослідження литих і відпалених при субсолідусної температурі сплавів системи Ті-Re-С методами рентгенівського фазового, металографічного аналізів і пірометричного визначення температури початку плавлення по Пірані - Альтертуму вперше побудовано проекції поверхонь солідуса і ліквідуса системи Ті-Re-С.