Конференції

Розрахунок потенціалу та густини струму при проектуванні катодного захисту магістрального трубопроводу

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1483

Анотація

Розроблено математичну модель розрахунку параметрів при проектуванні катодного захисту магістрального трубопроводу. В моделі враховано неоднорід-ність грунту, глибину розміщення трубопроводу. Відрізок трубопроводу може включати декілька зон захисту. Протикорозійне покриття повинно бути якісним.


ГУСТИНА СТРУМУ, КАТОДНИЙ ЗАХИСТ, ПОТЕНЦІАЛ