Автоматичне визначення варіанта наближеного розв’язку рівняння згортки, шуканого за методом регуляризації, за наперед заданою відносною нев’язкою

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1485

Анотація

Представлено методику автоматичного визначення варіанта наближеного розв’язку рівняння згортки, шуканого із використанням методу регуляризації Тихонова. Дано теоретичне обгрунтування методики, проведено демонстрацію її застосування на прикладі обробки дифракційного максимуму. Запропоновано й обгрунтовано числове значення нев’язки, рекомендоване для застосування при виділенні фізичного профілю рентгенограм. Показано переваги пропонованого методу порівняно з традиційним.


АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР РОЗВ’ЯЗКУ, МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА, РІВНЯННЯ ЗГОРТКИ