Конференції

Математичне моделювання процесу окиснення та розкладу заліза в умовах термічної нестійкості оксиду FeO

 
В.В.Скороход,
 
В.С.Маслікевич,
 
А.М.Шахновський,
 
К.М.Петраш,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1486

Анотація

Запропоновано термокінетичну модель процесу окиснення заліза в умовах теплового впливу на процес розкладу оксиду заліза FeO. Комп’ютерним розрахунком даної математичної моделі підтверджено наявність коливальної траєкторії зміни температури типу динамічного хаосу. Проведено перевірку адекватності моделі співставленням розрахунків з експериментальною термокінетичною траєкторією окиснення заліза.


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ОКСИД ЗАЛІЗА, СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ, ТЕРМОКІНЕТИЧНА ТРАЄКТОРІЯ ОКИСНЕННЯ ЗАЛІЗА