Застосування засобів розпаралелювання обчислень в реалізації алгоритму розрахунку фрактальної розмірності двовимірних зображень

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1491

Анотація

Розглянуто застосування засобів розпаралелювання обчислень на мові програмування C++ (Windows API, OpenMP, C++11) до комп’ютерної реалізації алгоритму розрахунку фрактальної розмірності двовимірних зображень. Розглянуто переваги та недоліки цих методів, показано, що найбільш простим та ефективним є використання стандартних засобів C++11.


C++11, OPENMP, АЛГОРИТМ, БАГАТОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМІ, ДИНАМІЧНА МНОГОПОТОЧНІСТЬ, ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАННЯ