Конференції

Про поляризацію і відшарування ізоляції від поверхні металу в системі катодного захисту

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1492

Анотація

Побудовано математичну модель, алгоритм і програму розрахунку залежності поляризаційнних потенціалу й густини струму від потенціалу електроліт—сталева пластинка та площі круглого дефекту ізоляції, нанесеної на цю пластинку. За допомогою обчислювального експерименту отримано залежності критичних значень потенціала на початку відшарування від площадки дефекту.


ВІДШАРУВАННЯ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПОЛЯРИЗАЦІЯ