Конференції

ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ

І.О.Подчерняєва,
 
А.Д.Панасюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1499

Анотація

Вивчено кінетику електромасопереносу, структуру та властивості електроіскрових покриттів на магнієвих сплавах, які були одержані з використанням композиційних керамічних електродних матеріалів систем AlN–Zr(Ti)B2 та B6Si–CaB6. При цьому виявлено збільшення мікротвердості і корозійної стійкості в 3%-ному розчині NaCl покриттів при одночасному зменшенні величини абразивного зносу в порівнянні зі сплавом без покриття.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КЕРАМІЧНІ ПОКРИТТЯ, МАГНІЄВІ СПЛАВИ