Конференції

СТІЙКІСТЬ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ З МЕХАНОХІМІЧНО СИНТЕЗОВАНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ Ti–Al–B У ПРОЦЕСІ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ

В.Ю.Олікер,
   
Т.Я.Грідасова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1500

Анотація

Досліджено стійкість до абразивного зношування детонаційних композиційних покриттів на основі систем Ti–Al–B, Ti–Al–B–О і Ti–Al–B–N із різною структурою. Встановлено, що найбільш високі показники має покриття, структура якого складається з інтерметалідної матриці з включеннями твердих фаз у вигляді боридів титану та оксидів. Покриття, основу мікроструктури якого складає випадкова двофазна суміш порівняно м’яких інтерметалідних і нітридних фаз і в котрій тверда складова представлена тільки боридами, має найбільш низьку стійкість до абразивного зношування.


БОРИДИ, ІНТЕРМЕТАЛІД, ОКСИДИ, ПОКРИТТЯ, СТРУКТУРА