Конференції

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СИСТЕМ (AlN–TiN)–(Ni–Cr)–(TiN–Cr3C2) ПІД ДІЄЮ КОНЦЕНТРОВАНОГО СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

В.Г.Каюк,
  
А.Д.Панасюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1502

Анотація

Під дією концентрованого сонячного випромінювання композиційної кераміки на основі систем (AlN–TiN)–(Ni–Cr)–(TiN–Cr3C2) утворюється складна оксидна плівка, яка має високу адгезію до основи, вміщує оксидні фази, котрі мають хімічну спорідненість один до одного та утворюють між собою тверді розчини. Така плівка є суцільною і захищає композит від подальшого окиснення.


КОНЦЕНТРОВАНЕ СОНЯЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, МЕТАЛЕВИЙ ПІДШАРОК, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ОКСИДИ, ПОВЕРХНЕВІ ШАРИ, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ