Конференції

МАНГАНОПОДІБНІ МЕТАСТАБІЛЬНІ ФАЗИ В СИСТЕМІ Fe–Mo: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
I. ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛОСТРУКТУРНОГО СТАНУ СПІНІНГОВАНИХ СПЛАВІВ Fe–Mo

   
М.А.Турчанін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1510

Анотація

Знайдено структурну складову типу β-Mn (π-фаза) на контактній та вільній поверхнях спінінгованих стрічок 63Fe37Mo. Методом повнопрофільного аналізу дифракційних картин від суміші полікристалічних фазових складових (Рітвельд-аналіз) одночасно із метастабільною π-фазою ідентифіковано присутні на діаграмі стану системи Fe–Mo ОЦК-тверді розчини на основі компонентів, µ- та σ-фази, а також ОЦК-фазу проміжного складу.


МАНГАНОПОДІБНІ ФАЗИ, МЕТАСТАБІЛЬНІ ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, МЕТОД СПІНІНГУВАННЯ, РІТВЕЛЬД-АНАЛІЗ