Конференції

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СПЛАВУ Ti–6% (МАС.) Si З ТКАНИННОЮ РІДИНОЮ

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  
В.В.Лашнева,
  
М.О.Красовський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1511

Анотація

За допомогою методів потенціодинамічних поляризаційних кривих та кількісної оже-електронної спектроскопії визначено механізм формування щільної захисної наноплівки (товщиною до 20 нм), що складається з нижчих оксидів титану Ti2O, TiО, Ti2O3 під шаром TiО2 (10 нм) і кисню, адсорбованого на поверхні матеріалу ендопротезу суглоба — сплаву 90,2% (ат.) Ti–9,8% (ат.) Si, — як наслідок електролізу 3%-ного розчину NaCl, який є основним компонентом тканинної рідини організму (фізіологічного розчину Хенка).


АНОДНЕ ОКИСНЕННЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ 3%-НОГО РОЗЧИНУ NACL, ЕНДОПРОТЕЗ СУГЛОБА, ЗАХИСНИЙ ШАР НИЖЧИХ ОКСИДІВ ТИТАНУ TI2O, TIО, TI2O3, СПЛАВ TI–SI