ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ УДАРОМІЦНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ БОРУ І НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ

  
О.Д.Щербина,
  
Т.В.Дубовик,
   
В.В.Личко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1534

Анотація

Досліджено залежність фазового складу і властивостей міцності композитів на основі карбіду бору та нітриду алюмінію від складу вихідної шихти і температури гарячого пресування. Встановлено, що формування композиційних матеріалів з утворенням нових зміцнювальних фаз відбувається в процесі реакційного спікання під тиском. Визначено оптимальні режими отримання композитів, які мають достатньо високий запас міцності, що дозволяє рекомендувати їх для використання як елементи бронезахисту військової техніки.


БРОНЕЗАХИСТ, ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ЗАПАС МІЦНОСТІ, КАРБІД БОРУ, КОМПОЗИТ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ФАЗОУТВОРЕННЯ