Конференції

Технологія спечених конструкційних матеріалів з дисперсною структурою

  
Г.Г.Сердюк,
 
Л.І.Свістун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Реологія, структура, властивості порошкових та композиційних матеріалів - Луцьк: ЛДТУ, 2004
http://www.materials.kiev.ua/article/1551

Анотація