Конференції

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ І ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ni
I. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ

     
Н.Р.Медюх,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1557

Анотація

Вивчено корозійну поведінку композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю в 3%-ному розчині NaCl. Проведено порівняння корозійної стійкості покриттів у вигляді фольги з покриттями на сталевій основі. Показано, що корозійні характеристики композиційних електролітичних покриттів Ni–B та Ni–Ti такі ж, як і у чистого


КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ, КОРОЗІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ, СТАЦІОНАРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ