Конференції

СТРУКТУРА І ФАЗОВИЙ СКЛАД ДЕТОНАЦІЙНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ TiCrB2 І ZrB2

І.О.Подчерняєва,
 
Є.А.Астахов,
  
А.Д.Панасюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1572

Анотація

Детонаційним методом отримано покриття з композиційних матеріалів систем TiCrB2–FeCr і (AlN–ZrB2–ZrSi2)–NiCr на сталі 45. Вивчено склад, мікроструктуру і морфологію порошків для напилення і отримуваних з них детонаційних покриттів. На основі даних про розподіл елементів і мікротвердості в поперечному перетині “покриття - основа” встановлено особливості формування покриттів. Показано, що на межі покриття з основою через взаємний масоперенос елементів покриття та основ формується перехідна зона, котра забезпечує міцне зчеплення та плинне зменшення мікротвердості у напрямку до основи. У системі з багатокомпонентною твердофазною складовою (AlN, ZrB2, ZrSi2) на поверхні покриттів утворюються високотемпературні корозійностійкі хроміти та муліти, що можуть слугувати твердим мастилом. Це дає підстави прогнозувати високий рівень триботехнічних характеристик розроблених покриттів.


ДЕТОНАЦІЙНЕ НАПИЛЕННЯ, ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКИ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ПОКРИТТЯ