Конференції

АКТИВАЦІЯ РОЗКЛАДАННЯ ГИДРОКСИАПАТИТУ У КОНТАКТІ З β-ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТОМ

В.В.Скороход,
   
Л.Л.Коломієць,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1576

Анотація

Досліджено міжфазну взаємодію у механічних сумішах термостабільних порошків гідроксиапатиту (ГАП) та β-трикальційфосфату (β-ТКФ) залежно від температури відпалу, вихідного складу та дисперсності з адекватною рентгенівською інтерпретацією фазових змін. Встановлено, що при відпалі механічних сумішей термостабільних порошків ГАП і β-ТКФ гідроксиапатит за реакцією дегідратації переходить у ТКФ, причому ця реакція активується за механізмом контактної міжфазної активації, при здійсненні якої зникає лімітуюча стадія зародкоутворення. Міжфазні границі у двофазній суміші ГАП–ТКФ завдяки більшій дефектності, ніж однофазні у чистому ГАП, більш проникні для водяної пари, і тому вони є більш ефективні як відводи для газоподібних продуктів реакції.


ДЕГІДРАТАЦІЯ, ЛІМІТУЮЧА СТАДІЯ ЗАРОДКОУТВОРЕННЯ, МІЖФАЗНА АКТИВАЦІЯ РОЗКЛАДУ