КIНЕТИКА ПЕРШОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ГIДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛIДIВ Ti2Cu ТА γ-TiCu

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
В.В.Скороход,
 
О.В.Кучерявий
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1577

Анотація

Досліджено кінетику деструктивного гідрування інтерметалідів Ti2Cu та γ-TiCu. Об"єктами досліджень були зразки Ti2Cu та γ-TiCu у вигляді пластин, порошків і пресовок із порошків та злитків. Встановлено, що тиск водню, температура та площа поверхні інтерметалідів пропорційно впливають на швидкість деструктивного гідрування Ti2Cu і TiCu загалом та на кожну складову швидкості зокрема, а саме, на швидкість дисоціації водню, дифузії водню в об"ємі матеріалу та швидкість власне хімічної реакції. Показано, що тиск справляє значно більший вплив на максимальну швидкість гідрування порівняно з температурним чинником. Збільшення концентрації титану у складі інтерметалідів за рівних інших умов також призводить до зростання швидкості деструктивного гідрування в цілому через збільшення швидкості власне хімічної реакції. Пресування порошків та злитків Ti2Cu і TiCu призвело до інтенсифікації процесу деструктивного гідрування. Це пояснюється формуванням у процесі пресування ювенільних каталітично-активних інтерметалідних поверхонь та додатковим самоприскоренням поверхневих реакцій за механізмом автокаталізу. Серед усіх досліджених об"єктів пресовані злитки мали найкращі кінетичні характеристики через найменшу питому частку окисненої поверхні. Цей висновок важливий для практичного застосування процесу деструктивного гідрування.


ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МІДЬ, ТИТАН, ШВИДКІСТЬ