Конференції

ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ МІДІ З ПРОКАТНОЇ ОКАЛИНИ І ДЕЯКІ ЙОГО ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 
Д.М.Федоров,
 
В.Г.Каюк,
  
І.Д.Мартюхін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1586

Анотація

Розроблено лабораторну установку для отримання міді з прокатної окалини. Визначено технологічні режими відновлювального нагріву, які забезпечують отримання порошку міді з оптимальними фізико-механічними властивостями на рівні властивостей міді марки ПСМ-1. Отримані результати дають підстави пропонувати до промислового використання розроблену в Інституті газу НАН України установку й технологічну схему одержання порошку міді з матеріалу, який утилізуватиметься.


МІЦНІСТЬ НА ЗГИН, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПИТОМА ПОВЕРХНЯ, ПОРИСТІСТЬ ПРЕСОВКИ, РОЗМІР ЧАСТОЧОК, СХЕМА УСТАНОВКИ, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА