В.І.ТРЕФІЛОВ І ФІЗИКА МІЦНОСТІ СЬОГОДНІ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1589

Анотація

Викладено основні положення пленарної доповіді на 49-й Міжнародній конференції “Актуальні проблеми міцності” (Київ, 14–17 червня 2010 р.), присвяченої 80-річчю від дня народження академіка В. І. Трефілова. Особливу увагу приділено зміцненню при переході від мікро- до наноструктурного стану. Показано, що за допомогою S-функцій можна отримати узагальнене рівняння залежності границі текучості від розміру зерна з урахуванням зміни механізмів зміцнення полікристалів довкола критичних розмірів зерен dcr1 и dcr2. Це рівняння дозволяє описати як ефекти знеміцнення при переході до наноструктур (так званий “від’ємний” хід залежності Холла–Петча), так і, навпаки, різке зміцнення за умови підвищеної міцності міжзеренного зчеплення.


КРИТИЧНИЙ РОЗМІР, МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ, МІЦНІСТЬ, НАНОСТРУКТУРНИЙ СТАН, ПОЛІКРИСТАЛИ