ВПЛИВ СТРУКТУРИ І ХІМІЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ШВИДКОКРИСТАЛІЗОВАНИХ ПОРОШКІВ НА ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

О.В.Крайников
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1590

Анотація

Досліджено вплив особливостей хімічної та фазової неоднорідності, що формується при швидкій кристалізації порошків алюмінію, на структуру і механічні властивості сплавів, зроблених із цих порошків. Порошки отримані за технологією розпилення водою високого тиску. Вивчено ряд високоміцних та високотемпературних сплавів на основі Al–Zn–Mg, Al–Zn–Mg–Cu, Al–Fe–Cr, Al–Cr–Zr, Al–Fe–Ce, додатково легованих перехідними металами та скандієм. Використано методи оже-електронної спектро¬скопії, вторинної іонної мас-спектроскопії, скануючої та просвічувальної електронної мікроскопії. Для вивчення механічних властивостей проводили випробування на розтяг за кімнатної та підвищених температур. Вивчено участь різних легуючих елементів у формуванні сегрегації й оксидної плівки на поверхні порошків, їх роль у формуванні фазового складу, вплив на механічні властивості матеріалів. Показано, що швидкість охолодження має важливе значення для досягнення необхідних характеристик сплавів.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ВОДОРОЗПИЛЕНІ ПОРОШКИ, ЛЕГУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ, ОКСИДНА ПЛІВКА, ПОВЕРХНЕВА СЕГРЕГАЦІЯ, ШВИДКА КРИСТАЛІЗАЦІЯ