МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ НАНОЛАМІНАТОВ-КОМПОЗІТІВ Ti3SiC2/TiC, Ti3AlC2/TiC І Ti4AlN3/TiN В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 20–1300 °С

   
Е.П.Печковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1592

Анотація

Методами мікро- та макроіндентування, а також випробуванням на одновісне стиснення вивчено вплив пористості (5–35%), вмісту другої фази (TiС або TiN у кількості 5–70% (об.)) і температури навантаження (в межах 20–1300 °С) на механічні властивості титанових наноламінатів-композитів Ti3SiС2/TiС, Ti3AlС2/TiС і Ti4AlN3/TiN, виготовлених реакційним спіканням порошкових сумішей. Порівняльний аналіз механічних властивостей показав, що за збільшенням характеристик міцності матеріали можна розташувати в такій послідовності: Ti3AlС2/TiС, Ti4AlN3/TiN, Ti3SiС2/TiС. Встановлено температурно-деформаційні та силові межі їхнього існування у деформованому стані. Серед усіх вивчених пористих наноламінатів-композитів оптимальним, зважаючи на співвідношення пористості, вмісту другої фази та характеристик міцності, є композит Ti3SiС2/TiС: його пористість складає 24%, а кількість карбіду титану - 30% (об.).


ДРУГА ФАЗА, МІЦНІСТЬ, НАНОЛАМІНАТИ-КОМПОЗИТИ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ