Конференції

ФЕРИТНІ ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНІ СТАЛІ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ЗОНИ РЕАКТОРІВ НА ШВИДКИХ НЕЙТРОНАХ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1596

Анотація

Викладено результати розробки дисперснозміцнених феритних сталей, які призначені для гарячої зони реакторів на швидких нейтронах. Досліджено вплив типу та кількості оксидної зміцнюючої фази на довготривалу міцність та структуру матеріалу. Трансполяція отриманих даних на 10 000-годинну витримку дали значення довготривалої міцності на рівні 70–80 МПа при 700 °С. Визначено радіаційну стійкість розроблених сталей в умовах іонного та нейтронного опромінення до 100 зміщень на атом (загальний флюенс 2,6 • 1023 н/см2). Розроблені сталі мають значну об’ємну стабільність та малу чутливість механічних влас-тивостей до опромінення. Матеріал не втрачає пластичності після отримання максимальної дози опромінення. Досліджено корозійну стійкість дисперснозміцнених сталей у розплавах натрію, літію, свинцю, евтектиці Pb–Li, сплаві Pb–Bi, парах Cs та Те. Практично в усіх випадках стійкість розроблених сталей відповідає рівню кращих реакторних сталей ЕП172 та ЕП450 або деякою мірою переважає їх.


ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНІ СТАЛІ, ЖАРОМІЦНІСТЬ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ В РОЗПЛАВАХ МЕТАЛІВ, РАДІАЦІЙНОСТІЙКІ МАТЕРІАЛИ