Конференції

ВПЛИВ ВАНАДІЮ НА ПРОЦЕС АКТИВАЦІЇ ГІДРУВАННЯ МЕХАНОХІМІЧНО ОБРОБЛЕНИХ ЦИРКОНІЙМІСТКИХ СПЛАВІВ

 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1602

Анотація

Для активації гідридоутворюючих сплавів на основі цирконію використано метод механічної обробки порошків з добавкою нікелю як активатора хемосорбції водню (каталізатора). За допомогою методу поляризаційних кривих досліджено кінетику електрохімічного виділення і поглинання водню на сплавах цирконію, що відрізняються добавкою — алюміній замінено на ванадій. Показано, що така заміна є ефективною, а максимальна воднева ємність залежить від оптимальної концентрації добавки у сплаві.


АЛЮМІНІЙ, ВАНАДІЙ, ГІДРУВАННЯ, КАТАЛІЗАТОР, СПЛАВ ЦИРКОНІЮ